ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMARTPAY

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1.1. Các điều khoản và điều kiện chung về sử dụng Dịch vụ SmartPay (gọi tắt là "Điều khoản và điều kiện chung"): là tài liệu thỏa thuận giữa người sử dụng Dịch vụ SmartPay (sau đây gọi là "Người dùng") và Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Mạng Lưới Thông Minh, tên cũ là Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mang Lưới Thông Minh (sau đây gọi là "SmartNet"), quy định các điều khoản, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên được áp dụng khi Người dùng sử dụng Dịch vụ SmartPay.

1.2. Dịch vụ SmartPay (gọi tắt là "Dịch vụ"): là các dịch vụ trung gian thanh toán do SmartNet cung cấp trên Ứng dụng SmartPay (dịch vụ ví điện tử, cổng thanh toán, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ) nhằm giúp Người dùng thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến cho hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thay thế cho hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

1.3. Giao dịch trên Ví điện tử SmartPay: trong phạm vi pháp luật cho phép tối đa, là các giao dịch có thể được thực hiện thông qua Tài khoản Ví điện tử SmartPay vào từng thời điểm, bao gồm (nhưng không giới hạn) các giao dịch sau đây:

1.3.1 Nạp tiền vào Tài khoản Ví điện tử SmartPay từ:

(a) tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Người dùng (chủ Tài khoản Ví điện tử SmartPay) của ngân hàng có kết nối với Tài khoản Ví điện tử SmartPay;

(b) Nhận tiền từ Tài khoản Ví điện tử SmartPay khác;

1.3.2 Chuyển tiền cho Tài khoản Ví điện tử SmartPay khác, nhận tiền trên Tài khoản Ví điện tử SmartPay;

1.3.3 Rút tiền ra khỏi Tài khoản Ví điện tử SmartPay về tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Người dùng (chủ Tài khoản Ví điện tử SmartPay) tại ngân hàng có liên kết với Tài khoản Ví điện tử SmartPay;

1.3.4 Mua thẻ điện thoại, nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại;

1.3.5 Thanh toán hóa đơn dịch vụ tiện ích sinh hoạt: điện, nước, truyền hình cáp, internet, v.v.

1.3.6 Thanh toán hóa đơn cho các nghĩa vụ tài chính: khoản vay với ngân hàng/công ty tài chính/tổ chức tín dụng khác, v.v.;

1.3.7 Mua, thanh toán các giao dịch/dịch vụ hợp pháp khác, như: vé máy bay, vé xe, vé xem phim, v.v.; và

1.3.8 Các giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật và giấy phép của SmartNet.

1.4. Giấy tờ tùy thân: là bất cứ giấy tờ nào chứng minh nhân thân của một người, bao gồm (a) chứng minh nhân dân, (b) Căn cước công dân, (c) Hộ chiếu và/hoặc (d) bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào khác được cấp, chấp thuận, thừa nhận bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và còn hiệu lực.

1.5. Giấy tờ pháp lý: là bất cứ giấy tờ nào chứng minh tư cách pháp lý của một tổ chức, bao gồm:

(a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp,

(b) Giấy chứng nhận đầu tư,

(c) Quyết định thành lập và/hoặc (d) bất cứ loại giấy tờ pháp lý nào khác ghi nhận tư cách pháp lý của một tổ chức, kể cả có hay không có tư cách pháp nhân.

1.6. Ngày làm việc: Là các ngày từ thứ hai đến thứ sáu; trừ các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định pháp luật.

1.7. Người dùng: là tổ chức, cá nhân có đăng ký và sử dụng Tài khoản Ví điện tử SmartPay và là chủ Tài khoản Ví điện tử SmartPay.

1.8. Ví điện tử SmartPay hoặc Tài khoản Ví điện tử SmartPay: là sản phẩm ví điện tử do SmartNet cung cấp, quản lý và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép triển khai theo Giấy phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, được sử dụng để thanh toán trực tuyến thông qua Ứng dụng SmartPay thay thế cho việc thanh toán bằng tiền mặt.

1.9. Nạp tiền/ Chuyển tiền: là tính năng cho phép Người dùng:

(a) nạp tiền từ tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Người dùng tại ngân hàng vào Tài khoản Ví điện tử SmartPay hoặc

(b) nhận tiền từ Tài khoản Ví điện tử SmartPay khác.

1.10. Ứng dụng SmartPay: là ứng dụng trên nền tảng di động do SmartNet cung cấp, quản lý và vận hành để cung cấp Dịch vụ SmartPay (dịch vụ ví điện tử và các dịch vụ trung gian thanh toán khác) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép triển khai theo Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Điều 2. Đăng ký và sử dụng Dịch vụ

2.1 Trước khi đăng ký sử dụng Dịch vụ, Người dùng cần đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Điều khoản và điều kiện chung này và/hoặc các quy định, chính sách, và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

2.2 Bằng việc chọn Tiếp tục tại trang Đăng nhập vào Ứng dụng SmartPay, Người dùng đồng ý rằng đã đọc và chấp thuận đã đọc và đồng ý với “Điều khoản và điều kiện chung” này cùng với việc xác thực Mật khẩu một lần (“Mã OTP”) hợp lệ được gửi đến số điện thoại di động đăng ký của Người dùng ngay sau đó, Người dùng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng Người dùng đã thực hiện yêu cầu ký kết các hợp đồng và sử dụng các dịch vụ do SmartNet và/hoặc các đối tác của SmartNet cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ trung gian thanh toán) và theo đó xác nhận đã đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản và điều kiện quy định tại đây.

2.3 Người dùng đồng ý sử dụng Mã OTP được cung cấp từ hệ thống của SmartNet và/hoặc đối tác của SmartNet cho Người dùng để xác thực các thông tin có liên quan và được sử dụng như một trong những cách nhận diện Người dùng. SmartNet và/hoặc đối tác của SmartNet sẽ gửi Mã OTP qua tin nhắn SMS (SMS OTP) đến số điện thoại di động hoặc các phương thức liên lạc phù hợp khác mà Người dùng đã đăng ký với SmartNet và/hoặc đối tác của SmartNet. Người dùng miễn trừ cho SmartNet và/hoặc đối tác của SmartNet mọi thiệt hại xảy ra nếu SmartNet và/hoặc đối tác của SmartNet sử dụng Mã OTP này theo đúng thông tin mà Người dùng đã cung cấp cho SmartNet và hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra.

2.4 Khi đã sử dụng Dịch vụ, Người dùng xác nhận là đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, hiểu rõ Điều khoản và Điều kiện chung, và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được qui định tại đây, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan tại các phiên bản cập nhật Điều khoản và Điều kiện chung này. Người dùng chấp nhận rằng việc sử dụng Dịch vụ SmartPay sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều khoản và Điều kiện chung này (bao gồm cả các phiên bản cập nhật Điều khoản và Điều kiện chung) và tuân thủ mọi quy tắc, thủ tục, điều khoản, điều kiện cụ thể khác và quy định pháp luật trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

2.5 Trước và trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Người dùng cam kết đồng ý cung cấp đúng, đầy đủ, cập nhật và chính xác thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân hợp lệ, số điện thoại liên hệ, email… theo quy định của SmartNet trong từng thời kỳ và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực các thông tin mà Người dùng đã cung cấp, cam kết rằng thông tin cung cấp cho SmartNet là thông tin của chính Người dùng. Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thông tin được cung cấp theo quy định pháp luật Việt Nam.

2.6 Khi Người dùng gửi và lưu thông tin, hình ảnh của mình trên Ứng dụng SmartPay, Người dùng đã cho phép SmartNet lưu giữ các thông tin và hình ảnh đó để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, gửi email... để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho Người dùng về các công việc, chính sách liên quan đến yêu cầu của Người dùng.

2.7 Nếu phát sinh rủi ro, khiếu nại trong quá trình sử dụng Dịch vụ, SmartNet căn cứ vào những thông tin mà Người dùng đã cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Mọi trường hợp cung cấp không chính xác, có sai sót hoặc không có thông tin dẫn đến trường hợp Người dùng không được hỗ trợ hoặc giải quyết cho các khiếu nại liên quan, SmartNet không chịu trách nhiệm. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về những rủi ro, khiếu nại không được giải quyết vì việc cung cấp thông tin thiếu, không đầy đủ hoặc không chính xác của mình trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

Điều 3. Thay đổi nội dung các điều kiện, điều khoản và tính năng của ứng dụng

3.1 SmartNet có thể sửa đổi, bổ sung nội dung Điều khoản và điều kiện chung này vào bất cứ thời gian nào, tùy theo quyền quyết định của SmartNet. Những thay đổi, bổ sung có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Người dùng sẽ được SmartNet gửi thông báo thay đổi đến Người dùng. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Ứng dụng SmartPay.

3.2 Người dùng được xem là đã nhận được thông báo nếu:

3.2.1 Các thông báo này đã được đưa lên website chính thức của SmartNet tại địa chỉ: www.smartpayvn.com; hoặc

3.2.2 Các thông báo này đã được gửi tới địa chỉ thư điện tử (email) mà Người dùng đăng ký; hoặc

3.2.3 Được gửi tới số điện thoại Người dùng đăng ký; hoặc

3.2.4 Được gửi, thông báo, cập nhật qua Ứng dụng SmartPay.

3.3 Nếu Người dùng không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể toàn quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ. Trường hợp Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ, thì được hiểu Người dùng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ các nội dung thay đổi đó.

3.4 SmartNet có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của Ứng dụng SmartPay, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với người sử dụng ứng dụng này vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên Ứng dụng SmartPay/ website chính thức của SmartNet. Mọi dịch vụ hay sản phẩm đang được Người dùng sử dụng thông qua Ứng dụng SmartPay sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó.

Điều 4. Các quy định hạn chế

4.1. Về việc nạp tiền vào Ví điện tử SmartPay, thực hiện giao dịch bằng Ví điện tử SmartPay:

4.1.1 Người dùng không được nạp tiền mặt trực tiếp vào Tài khoản Ví điện tử SmartPay hoặc nếu cố tình nạp được thì số tiền đó có thể bị phong tỏa/tạm giữ bởi SmartNet tại bất kỳ thời điểm nào).

4.1.2 SmartNet có quyền phong tỏa/tạm giữ (một phần hoặc toàn bộ) số tiền Người dùng nạp vào Tài khoản Ví điện tử SmartPay và/hoặc số tiền của các giao dịch chuyển tiền, nhận chuyển tiền, thanh toán, nhận thanh toán nếu SmartNet nghi ngờ hoặc có bằng chứng để nghi ngờ về nguồn gốc tiền, số tiền của các giao dịch nói trên là nhằm mục đích bất hợp pháp, và/hoặc vi phạm chính sách của SmartNet, đang xảy ra tranh chấp/khiếu nại hoặc các quy định pháp luật Việt Nam.

4.1.3 Trong mọi trường hợp Người dùng nhận được giá trị tiền vào Tài khoản Ví điện tử SmartPay chênh lệch lớn hơn giá trị thực tế mà Người dùng đã thực hiện nạp, hoặc có chênh lệch/khách biệt so với giao dịch thanh toán, chuyển tiền trên thực tế của Người dùng dù với bất cứ lý do gì (bao gồm cả lỗi hệ thống, lỗi chuyển nhầm, v.v...), thì Người dùng phải hoàn trả cho SmartNet hoặc người gửi tiền số tiền chênh lệch/khác biệt đó theo phương thức phù hợp được SmartNet yêu cầu. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, SmartNet có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết (chẳng hạn như ngưng giao dịch, cắt/chuyển số tiền chênh lệch/khác biệt) nếu Người dùng không cung cấp được các chứng từ, thông tin chứng minh giao dịch hợp lệ và/hoặc dựa trên kết quả của quá trình kiểm tra, xem xét từ phía SmartNet kết luận rằng nguồn tiền, số tiền của các giao dịch nói trên là bất hợp pháp, và/hoặc vi phạm chính sách của SmartNet và/hoặc đang xảy ra tranh chấp/khiếu nại hoặc các quy định pháp luật Việt Nam.

4.1.4 Trong trường hợp phát sinh tình huống như quy định tại khoản 4.1.1, khoản 4.1.2 và khoản 4.1.3 nói trên, SmartNet sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong việc chậm trễ hoặc không ghi nhận số tiền giao dịch trên Tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng cũng như việc áp dụng các biện pháp cần thiết khác như đã nêu trên.

4.2. Về việc rút tiền từ Ví điện tử SmartPay:

Người dùng có thể không được rút tiền và/hoặc phải chờ thời gian xử lý dài hơn quy định của SmartNet trong một số trường hợp sau đây:

4.2.1 Tài khoản Ví điện tử SmartPay và/hoặc tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ tại ngân hàng mà Người dùng liên kết rút tiền đang bị phong tỏa.

4.2.2 Tài khoản Ví điện tử SmartPay và/hoặc tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ tại ngân hàng mà Người dùng liên kết đang bị khiếu nại, hoặc SmartNet có cơ sở để nghi ngờ rằng số tiền có trong Tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng có nguồn gốc không hợp pháp, trục lợi hoặc hưởng lợi không có căn cứ theo quy định của SmartNet và pháp luật hiện hành.

4.2.3 Theo yêu cầu từ ngân hàng mà Người dùng chỉ thị rút tiền.

4.2.4 Người dùng vi phạm pháp luật, bị hạn chế quyền hoặc đang bị giới hạn tư cách pháp lý để thực hiện các quyền nhân thân và/hoặc tài sản.

4.2.5 Theo yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật ban hành từng thời kỳ.

4.3. Về việc sử dụng Tài khoản Ví điện tử SmartPay:

4.3.1 Người dùng phải tự quản lý, bảo vệ Tài khoản Ví điện tử SmartPay cũng như các thiết bị điện tử kết nối do Người dùng sử dụng khi kết nối, truy cập vào Tài khoản Ví điện tử SmartPay theo quy định tại Khoản 7.2.10 và Khoản 8.1.3 của Điều khoản và Điều kiện chung này. Theo đó, cho mục đích bảo vệ tối đa quyền lợi, bảo mật thông tin của Người dùng, SmartNet có quyền tạm khóa/phong tỏa (một phần hoặc toàn bộ) Tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng trong bất kỳ trường hợp nào nếu Người dùng vi phạm nghĩa vụ nói trên, bao gồm nhưng không giới hạn, trường hợp SmartNet phát hiện rằng cá nhân sử dụng Tài khoản Ví điện tử SmartPay không phải là Người dùng với thông tin định danh mà Người dùng đã cung cấp cho SmartNet.

4.3.2 Việc xử lý Tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng bị tạm khóa/phong tỏa trong trường hợp tại Khoản 4.3.1 nói trên sẽ được xem xét và xử lý theo quyết định của SmartNet sau khi Người dùng có thể cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh phù hợp.

4.4. Về các giao dịch có nhầm lẫn, gian lận, sự cố kỹ thuật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật

4.4.1. Trong quá trình cung cấp và sử dụng Dịch vụ SmartPay, khi nghi ngờ và/hoặc có cơ sở xác định bất kỳ giao dịch được thực hiện do thông tin sai, nhầm lẫn, gian lận, sự cố kỹ thuật, vi phạm chính sách của SmartNet, có dấu hiệu vi phạm pháp luật và/hoặc giao dịch đang bị khiếu nại/tranh chấp hoặc SmartNet nghi ngờ Người dùng cung cấp thông tin sai và/hoặc vi phạm, lạm dụng các chương trình khuyến mại, chương trình hợp tác, dự án, thỏa thuận khác (bao gồm nhưng không giới hạn, chính sách ưu đãi, hỗ trợ người dùng,….) của SmartNet (gọi chung là “Chương trình”), các quy định/chính sách/thông báo của SmartNet để trục lợi, sử dụng, chiếm hữu tài sản của SmartNet, SmartNet có toàn quyền tùy theo quyết định của riêng SmartNet, thực hiện một hoặc nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nhằm giảm thiểu các thiệt hại có thể phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn các biện pháp sau:

- Khóa/phong tỏa một phần hoặc toàn bộ Tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng;

- Tạm ngừng hoạt động Tài khoản Ví điện tử SmartPay/Dịch vụ SmartPay của Người dùng;

- Khấu trừ, thu hồi từ Tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng khoản tiền phát sinh do gian lận, nhầm lẫn và/hoặc sự cố kỹ thuật theo quy định tại Điểm f Điều

8.1.1 bên dưới; và/hoặc

- Báo cáo Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý đối với giao dịch và/hoặc khoản tiền phát sinh từ hoặc có liên quan đến gian lận, nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc vi phạm pháp luật; và/hoặc

- Các biện pháp cần thiết khác theo quy định của SmartNet và quy định pháp luật.

4.4.2. Người dùng đồng ý rằng SmartNet có quyền thực hiện các biện pháp tại Điều 4.4.1 nói trên và sẽ cam kết hợp tác đầy đủ với SmartNet trong việc xác minh, giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch có gian lận, nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật và/hoặc bất kỳ yêu cầu khác của SmartNet mà SmartNet nghi ngờ, phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định chính sách của SmartNet, quy định pháp luật theo yêu cầu của SmartNet.

4.4.3. Trong trường hợp Người dùng không hợp tác với SmartNet hoặc có biểu hiện chiếm đoạt, tẩu tán khoản tiền phát sinh từ hoặc liên quan đến gian lận, nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc vi phạm pháp luật, SmartNet bảo lưu quyền duy trì các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tại Điều 4.4.1 nói trên và yêu cầu Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý, bao gồm cả xử lý hình sự trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Trong mọi trường hợp, SmartNet sẽ thực hiện theo kết luận, quyết định hoặc phán quyết cuối cùng của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.4.4. Trong trường hợp SmartNet có cơ sở xác định Người dùng có hành vi lạm dụng các Chương trình, SmartNet bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt các Chương trình đó với một, hoặc một số hoặc toàn bộ Người dùng có liên quan và thực hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi các ưu đãi, hỗ trợ và lợi ích kinh tế mà Người dùng liên quan đã nhận được theo các biện pháp như quy định tại Điểm (f) Điều 8.1.1 của Điều khoản và Điều kiện chung này. Trong trường hợp hành vi lạm dụng có yếu tố vi phạm quy định pháp luật, SmartNet sẽ thông báo với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét xử lý.

Điều 5. Phí Dịch vụ và thuế

5.1 Tương ứng với việc sử dụng Dịch vụ, SmartNet sẽ có quyền áp dụng Phí Dịch vụ. Nếu SmartNet áp dụng Phí Dịch vụ thì Người dùng đồng ý rằng Phí dịch vụ này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

5.2 Phí Dịch vụ được SmartNet công bố cho từng thời kỳ và Người dùng được xem đã nhận được thông tin theo nguyên tắc nêu tại Điều 3.2, với mức phí được xác định theo đặc điểm của từng loại giao dịch mà Người dùng sử dụng. Trường hợp Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ, thì được hiểu Người dùng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ các nội dung liên quan đến Phí Dịch vụ.

5.3 Phí dịch vụ có thể được thu ngay khi phát sinh Giao dịch trên Ứng dụng SmartPay với mức phí tùy vào từng loại giao dịch.

5.4 Trong mọi trường hợp nếu theo quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan chức năng và/hoặc theo quyết định của SmartNet cho rằng Người dùng có trách nhiệm đóng các loại thuế, phí theo quy định pháp luật cho bất kỳ phần thu nhập/khoản tiền nhận được phát sinh từ hoặc liên quan đến quá trình sử dụng Dịch vụ SmartPay (bao gồm nhưng không giới hạn, Người dùng tham gia các chương trình khuyến mại, chương trình ưu đãi của SmartNet) thì:

- Người dùng phải chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đóng thuế và thực hiện quyết toán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật đối với bất kỳ phần thu nhập phát sinh mà Người dùng nhận từ SmartNet trong quá trình sử dụng Dịch vụ SmartPay (nếu có).

- Người dùng phải cung cấp thông tin mã số thuế cá nhân cho SmartNet để SmartNet thực hiện khai báo thuế theo quy định của pháp luật. Trường hợp, Người dùng chưa có mã số thuế cá nhân và/hoặc vì bất kỳ lý do gì Người dùng không thể cung cấp mã số thuế theo yêu cầu của SmartNet, Người dùng đồng ý ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho SmartNet làm việc với Chi cục thuế Quận 4 và các Chi cục thuế khác hoặc Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân cho Người dùng.

- SmartNet được quyền khấu trừ tại nguồn tất cả các khoản thuế, phí (nếu áp dụng) theo quy định pháp luật trước khi thanh toán cho Người dùng.

Điều 6. Tiết lộ thông tin

Người dùng đồng ý rằng:

6.1 SmartNet có thể tổng hợp các thông tin thu thập được từ Người dùng hoặc các bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn: số điện thoại, email, giấy tờ tùy thân/giấy tờ pháp lý hợp lệ, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ… để phục vụ cho mục đích nhận biết khách hàng và xác thực theo quy định/chính sách của SmartNet, quy định của pháp luật.

6.2 SmartNet có thể sử dụng thông tin thu thập được từ Người dùng, bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu, hình ảnh do Người dùng cung cấp cho mục đích nghiên cứu và phân tích hoạt động, cải tiến Dịch Vụ và/hoặc cung cấp cho đối tác của SmartNet/các đơn vị cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dựa trên nhu cầu sử dụng của Người dùng.

6.3 Khi Người dùng đăng ký một tài khoản để sử dụng Dịch vụ do SmartNet cung ứng, Người dùng hiểu và đồng ý cấp quyền cho SmartNet thu thập, lưu giữ, sử dụng thông tin thông qua việc truy cập vào Ứng dụng SmartPay.

6.4 Người dùng chấp thuận, ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho SmartNet chia sẻ, tiết lộ hoặc công bố các thông tin liên quan đến Người dùng hoặc các Giao dịch của Người dùng với các cá nhân hoặc tổ chức mà SmartNet có thể được yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ luật hoặc quy định nào áp dụng đối với SmartNet hoặc căn cứ theo bất kỳ yêu cầu hoặc lệnh nào của bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào hoặc lệnh của tòa án.

6.5 Người dùng đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của SmartNet được cập nhật tại website chính thức của SmartNet/Ứng dụng SmartPay.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

7.1. Quyền của Người dùng:

7.1.1. Được quyền thay đổi, bổ sung thông tin Tài khoản Ví điện tử SmartPay, giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ pháp lý, email, số điện thoại… gắn với Tài khoản Ví điện tử SmartPay bằng việc xác nhận với SmartNet thông qua việc liên hệ các Kênh tiếp nhận của SmartNet và thực hiện theo hướng dẫn, quy trình của SmartNet.

7.1.2. Có thể chấm dứt sử dụng Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào sau khi đã gửi cho SmartNet yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ theo mẫu và phương thức mà SmartNet cung cấp. Sau khi chấm dứt sử dụng Dịch vụ, Người dùng không thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ, Ứng dụng SmartPay.

7.1.3. Có quyền sử dụng số tiền trên Tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng để thực hiện các giao dịch hợp pháp, hợp lệ. Người dùng được tạo điều kiện để sử dụng Ví điện tử SmartPay của mình thuận tiện và an toàn.

7.1.4. Được yêu cầu SmartNet tạm khóa, đóng Tài khoản Ví điện tử SmartPay khi cần thiết; được gửi thông báo cho SmartNet về việc phát sinh tranh chấp về Tài khoản Ví điện tử SmartPay.

7.1.5. Được liên kết Tài khoản Ví điện tử SmartPay của mình với một hoặc nhiều tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Người dùng mở tại các ngân hàng liên kết.

7.1.6. Các quyền khác theo quy định pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa Người dùng với SmartNet không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

7.2. Nghĩa vụ của Người dùng:

7.2.1. Cung cấp thông tin đúng và đầy đủ, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn của SmartNet.

7.2.2. Người dùng có trách nhiệm cập nhật các thông tin đã đăng ký với SmartNet khi có bất kỳ sự thay đổi liên quan.

7.2.3. Người dùng xác nhận và công nhận rằng Người dùng có đủ năng lực pháp luật và thẩm quyền để sử dụng Dịch vụ SmartPay.

7.2.4. Người dùng cam kết hoàn thành việc cung cấp thông tin cá nhân (giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ pháp lý) chính xác và đầy đủ cho SmartNet, đồng thời thực hiện liên kết Ví điện tử SmartPay với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Người dùng mở tại ngân hàng liên kết trước khi Người dùng sử dụng Ví điện tử SmartPay và có trách nhiệm đảm bảo mình là chủ thể duy nhất sở hữu và được hưởng lợi từ việc sử dụng Tài khoản Ví điện tử SmartPay (Chủ sở hữu hưởng lợi). Người dùng còn đồng ý cho phép SmartNet sử dụng, cung cấp thông tin của Người dùng cho một hoặc một số Đối tác hợp tác của SmartNet (như Ngân hàng/ Tổ chức tài chính/ Công ty bảo hiểm/ v.v.) để, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) mở tài khoản thanh toán/ thẻ ghi nợ và liên kết tự động tài khoản/ thẻ ghi nợ này với tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng, và/ hoặc (ii) cung cấp/ giới thiệu các tiện ích khác đến Người dùng, v.v. (sau đây gọi chung là “Dịch Vụ của Đối tác”). Người dùng đồng ý rằng kết quả Dịch Vụ của Đối tác sẽ do Đối tác hợp tác của SmartNet quyết định, SmartNet sẽ gửi kết quả đến Người dùng thông qua ứng dụng SmartPay sau khi nhận kết quả từ Đối tác hợp tác của SmartNet.

7.2.5. Sử dụng Dịch vụ SmartPay đúng mục đích và tuân thủ các cảnh báo của SmartNet về phương thức bảo mật tài khoản nhằm hạn chế rủi ro ở mức cao nhất.

7.2.6. Phối hợp với SmartNet và các cơ quan chức năng khi xảy ra tranh chấp, bị gian lận, khiếu nại liên quan đến Dịch vụ SmartPay.

7.2.7. Lưu trữ các thông tin Giao dịch trên Ứng dụng SmartPay, hóa đơn trực tuyến và các chứng từ liên quan đến giao dịch để làm căn cứ đối chiếu khi cần thiết.

7.2.8. Khi Giao dịch trên Ứng dụng SmartPay được thực hiện có liên quan đến đơn vị trung gian (ngân hàng, tổ chức tín dụng, đơn vị phát hành thẻ v.v.), Người dùng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của đơn vị trung gian này, nếu có. Mọi vấn đề phát sinh về nghĩa vụ và quyền lợi của Người dùng và đơn vị trung gian này nằm ngoài sự kiểm soát và trách nhiệm của SmartNet nên SmartNet sẽ được miễn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh khiếu nại của Người dùng đối với phạm vi công việc do hoặc thuộc trách nhiệm của đơn vị trung gian cung cấp.

7.2.9. Nếu Người dùng cho rằng đã xảy ra một gian lận, sai sót trong khi thực hiện Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, các trường hợp sau:

 1. a) Bất kỳ chậm trễ hoặc sai sót nào trong việc xử lý yêu cầu thanh toán của Người dùng; hoặc
 2. b) Tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng phát sinh giao dịch mà không do Người dùng thực hiện; hoặc
 3. c) Mật khẩu đăng nhập và/hoặc thông tin của Người dùng đã đăng ký trên hệ thống SmartNet bị tiết lộ cho Bên thứ ba; hoặc
 4. d) Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của Người dùng; hoặc
 5. e) Các lỗi khác mà Người dùng phát hiện được xuất phát từ hệ thống của SmartNet. Ngay khi phát hiện bất cứ tình huống nào nêu trên, Người dùng cần ngay lập tức liên hệ trực tiếp với Bộ phận Dịch vụ khách hàng của SmartNet để được kiểm tra và xử lý.

7.2.10. Người dùng chịu trách nhiệm trong việc áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại thiết bị điện tử kết nối do Người dùng sử dụng khi kết nối, truy cập vào Tài khoản Ví điện tử SmartPay nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép Tài khoản Ví điện tử SmartPay của mình.

7.2.11. Người dùng có trách nhiệm trong việc quản lý, đảm bảo an toàn và bí mật đối với bất kỳ thông tin cá nhân, mật khẩu và các yếu tố định danh khác của Người dùng trong quá trình sử dụng tại Dịch vụ. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin này bị mất, lợi dụng, tiết lộ cho người thứ ba và sẽ chịu mọi rủi ro, thiệt hại gây ra do việc sử dụng trái phép của người thứ ba đó.

7.2.12. Người dùng có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho SmartNet về việc bị sử dụng trái phép thông tin đăng nhập và mật khẩu của Ví điện tử SmartPay/Ứng dụng SmartPay.

7.2.13. Không phụ thuộc vào Khoản 8.1.9 của Điều khoản và Điều kiện này, Người dùng chấp thuận, ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho SmartNet tiết lộ hoặc công bố các thông tin liên quan đến Người dùng hoặc các Giao dịch của Người dùng cho nhân viên, tổ chức, đại lý, đối tác mà SmartNet có thể được yêu cầu tiết lộ cho mục đích định danh Người dùng, kiểm toán nội bộ, tư vấn, phát triển Dịch vụ hoặc theo bất kỳ luật hoặc quy định nào áp dụng đối với SmartNet hoặc căn cứ theo bất kỳ yêu cầu hoặc lệnh nào của bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào hoặc lệnh của tòa án, trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép.

7.2.14. Khi sử dụng Dịch vụ, Người dùng không được thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác, không được thuê, cho thuê, mượn, cho mượn Ví điện tử SmartPay. Đồng thời, Người dùng chịu trách nhiệm về các hành động và sai sót của mình trong việc thực hiện giao dịch. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ nếu xảy ra các sai sót hoặc các vấn đề khác, Người dùng phải liên hệ ngay với SmartNet để được hướng dẫn. SmartNet sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Người dùng.

7.2.15. Người dùng có trách nhiệm hoàn lại theo bất cứ hình thức nào phù hợp và thuận tiện cho SmartNet, nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ và/hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác trong mọi trường hợp Ví điện tử SmartPay của Người dùng được ghi nhận một giá trị lớn hơn giá trị thực tế mà Người dùng tự nạp, nhận từ Người dùng khác và/hoặc có được bằng bất cứ hình thức hợp pháp nào khác mà Người dùng có thể chứng minh được, dù với bất cứ lý do gì. SmartNet bảo lưu quyền được yêu cầu Người dùng hoàn lại giá trị chênh lệch hơn trong toàn thời gian Người dùng sử dụng Dịch vụ và cho đến khi khoản giá trị chênh lệch được hoàn về cho SmartNet và/hoặc bên thứ ba nào khác là chủ sở hữu hợp pháp của khoản tiền đó.

7.2.16. Đối với các trường hợp Người dùng chưa nhận được hàng hóa, dịch vụ nhưng đã bị trừ tiền thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ đó tại Tài khoản Ví điện tử SmartPay thì SmartNet sẽ thông báo với Người dùng tối đa 03 (ba) lần. Nếu Người dùng không thực hiện xác nhận, SmartNet sẽ không giải quyết trong mọi trường hợp. Sau 60 (sáu mươi) ngày, SmartNet không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ các trường hợp này.

7.2.17. Người dùng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng từ/hồ sơ theo yêu cầu của SmartNet để phục vụ mục đích đánh giá tăng cường/điều tra gian lận trong trường hợp SmartNet có nghi ngờ có liên quan đến thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ và giao dịch của Người dùng phát sinh trên Ví điện tử SmartPay/Ứng dụng SmartPay.

7.2.18. Người dùng miễn trừ trách nhiệm cho SmartNet trong trường hợp SmartNet hỗ trợ Khách hàng tiếp cận với các đơn vị/đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông qua việc chia sẻ thông tin của Người dùng cho đơn vị/đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ khi Người dùng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của các đơn vị/đối tác này.

7.2.19. Trường hợp chấp nhận sử dụng sản phẩm/dịch vụ do các đơn vị/đối tác cung cấp, Người dùng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của đơn vị/đối tác này, nếu có. Mọi vấn đề phát sinh về nghĩa vụ và quyền lợi của Người dùng và đơn vị/đối tác này nằm ngoài sự kiểm soát và trách nhiệm của SmartNet nên SmartNet sẽ được miễn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh khiếu nại của Người dùng đối với phạm vi công việc do hoặc thuộc trách nhiệm của đơn vị/đối tác cung cấp sản phẩm/dịch vụ.

7.2.20. Cam kết không vi phạm các quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố cũng như tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật ban hành từng thời kỳ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của SmartNet

8.1 Quyền của SmartNet:

8.1.1. Nếu SmartNet nhận thấy và cho rằng Người dùng vi phạm và/hoặc có thể vi phạm quy định tại Điều 10, các quy định hạn chế tại Điều 4 và/hoặc sử dụng Dịch vụ vào mục đích vi phạm pháp luật (như các trường hợp gian lận thẻ hoặc tài khoản ngân hàng để giao dịch trên hệ thống SmartNet, gian lận trong mua/bán hàng hóa, mua/bán hàng hóa cấm tiêu thụ tại Việt Nam…), SmartNet sẽ có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết, hợp pháp để bảo vệ SmartNet và/hoặc Người dùng khác hoặc Bên thứ ba có liên quan. Tùy theo quyết định của SmartNet, những hành động SmartNet có thể thực hiện được bao gồm nhưng không giới hạn ở những hành động sau:

 1. a) SmartNet có thể đóng, tạm ngừng, chấm dứt hoặc giới hạn đăng nhập của Người dùng vào Tài khoản Ví điện tử SmartPay và/hoặc Dịch vụ;
 2. b) SmartNet có thể liên hệ với nhà cung cấp mà Người dùng giao dịch, liên hệ với ngân hàng của Người dùng, với Người dùng khác hoặc liên hệ tới bên thứ ba để cảnh báo hoặc lưu ý tới hành động của Người dùng;
 3. c) SmartNet có quyền từ chối việc tiếp tục thực hiện Dịch vụ, trả thưởng cho các tài khoản mà SmartNet nghi ngờ gian lận, trục lợi. Đồng thời, SmartNet có thể phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, tố cáo các hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật;
 4. d) SmartNet có quyền từ chối việc thực hiện Dịch vụ, trả thưởng/các khoản thanh toán cho các Tài khoản Ví điện tử SmartPay mà SmartNet nhận được tố cáo gian lận, trục lợi từ một bên thứ ba và các tố cáo này là hợp lệ và có cơ sở. Đồng thời, SmartNet có thể phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng và/hoặc bên thứ ba để xử lý các hành vi gian lận, lừa đảo, trục lợi và/hoặc vi phạm pháp luật; và/hoặc
 5. e) Các biện pháp mà SmartNet có quyền thực hiện theo quy định tại Điều 4 ở trên.
 6. f) Đối với các trường hợp cần phải thu hồi các khoản tiền từ Người dùng, SmartNet có quyền áp dụng các biện pháp thu hồi, bao gồm nhưng không giới hạn, (i) tạm giữ toàn bộ số dư có trong Tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng (bao gồm: tiền hiện có, tiền chờ nhận trên hệ thống SmartNet), (ii) cấn trừ trên các khoản tiền thanh toán/phí dịch vụ cho bất kỳ khoản tiền phát sinh từ hoặc liên quan đến công việc/dịch vụ mà Người dùng đã thực hiện và có quyền được nhận nếu số dư tại Tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng không đủ để thực hiện nghĩa vụ tài chính, (iii) chuyển các khoản tiền chưa thanh toán từ Người dùng thành các khoản nợ của Người dùng cho SmartNet nếu việc thực hiện các biện pháp tại mục (i) và (ii) nói trên chưa đủ để thu hồi các khoản tiền từ Người dùng. Trong trường hợp này, Người dùng cam đoan và đảm bảo rằng Người dùng sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp phát sinh và miễn trừ trách nhiệm cho SmartNet khi SmartNet thực hiện các biện pháp thu hồi tiền ở trên. Quyền thu hồi tiền của SmartNet có thể kéo dài và giữ nguyên giá trị hiệu lực ngay cả khi Điều khoản và Điều kiện chung này đã chấm dứt.

8.1.2. SmartNet không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Người dùng phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ, trừ phi có cơ sở xác định những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của SmartNet.

8.1.3. Không phụ thuộc vào Điều 13, SmartNet không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp và/hoặc mang tính hệ quả mà Người dùng phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 1. a) Việc Người dùng để mất, thất lạc, mất cắp thiết bị di động dùng để đăng nhập Tài khoản Ví điện tử SmartPay, lộ mật khẩu đặt lệnh và/hoặc các yếu tố định danh khác mà SmartNet cung cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng Tài khoản Ví điện tử SmartPay hoặc Dịch vụ hoặc tiếp cận những thông tin từ Dịch vụ cung ứng; hoặc
 2. b) Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của SmartNet, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do Dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa, lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, lỗi gián đoạn do nhà cung cấp hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng khác; hoặc
 3. c) Bất kỳ sự kiện hoặc tình huống bất khả kháng nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai; đình công; chiến tranh; phong tỏa; nổi dậy, đóng cửa gây áp lực, hoặc những khó khăn lao động khác tương tự; hạn chế hoặc quản chế áp đặt bởi pháp luật liên quan hoặc theo quy tắc, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác hoặc các sự kiện có tính chất tương tự; một đại dịch, các sự kiện liên quan đến COVID- 19 (Coronavirus) (bao gồm nhưng không giới hạn, cách ly, cách ly cô lập, đóng cửa nhà cung cấp bên thứ ba, ngừng hoạt động kinh doanh và hạn chế đi lại); hoặc
 4. d) Các trường hợp khác mà thiệt hại phát sinh không xuất phát từ lỗi của SmartNet.

8.1.4. Quyết định phạm vi, loại thẻ ghi nợ và/hoặc tài khoản thanh toán tại ngân hàng mà Người dùng có thể sử dụng để liên kết với Ví điện tử SmartPay.

8.1.5. SmartNet có thể tạm giữ và/hoặc phong tỏa các khoản tiền/tài khoản của Người dùng trong thời gian không giới hạn nếu thấy cần thiết để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra và/hoặc nếu Người dùng bị khiếu nại, tranh chấp, đòi hoàn lại tiền.

8.1.6. SmartNet có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Người dùng. Tuy nhiên, SmartNet có trách nhiệm thông báo cho Người dùng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ và Người dùng xem như đã nhận thông báo theo nguyên tắc quy định tại Điều 3.2 của Điều khoản và Điều kiện chung này.

8.1.7. SmartNet có thể từ chối không thực hiện Giao dịch của Người dùng trong trường hợp trong Tài khoản Ví điện tử SmartPay và/hoặc trong các phương tiện thanh toán khác có kết nối với Tài khoản Ví điện tử SmartPay mà Người dùng lựa chọn (thẻ ghi nợ, tài khoản thanh toán ngân hàng, v.v...) không đủ số dư; hoặc do Tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng đã đóng hoặc không hợp lệ; hoặc do Nhà cung cấp không cho phép thực hiện thanh toán bằng phương tiện điện tử, và trong trường hợp như vậy, SmartNet sẽ gửi thông báo cho Người dùng.

8.1.8. SmartNet không chấp nhận việc hủy bỏ Giao dịch mà Người dùng đã thực hiện thành công. Tất cả các Giao dịch do Người thực hiện khi sử dụng Dịch vụ được coi là không hủy ngang, cho dù Giao dịch này do Người dùng hay một người khác được hiểu là Người dùng thực hiện.

8.1.9. SmartNet được quyền sử dụng thông tin cá nhân và dữ liệu về giao dịch của Người dùng để cải thiện, sửa chữa, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng Dịch vụ và/hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ. SmartNet được quyền cung cấp dữ liệu của Người dùng cho bên thứ ba, nhân viên, đại lý, các bên tư vấn, chi nhánh phụ thuộc của SmartNet trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

 1. a) SmartNet được Người dùng chấp thuận; hoặc
 2. b) Dịch vụ yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba; hoặc
 3. c) Theo quy định của pháp luật.

8.1.10. SmartNet có quyền không cung cấp Dịch vụ SmartPay (bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký tài khoản Ví điện tử SmartPay và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên Ví điện tử SmartPay…) nếu Khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin định danh (giấy tờ tùy thân và/hoặc giấy tờ pháp lý) đầy đủ và chính xác cho SmartNet và/hoặc không liên kết Ví điện tử SmartPay với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Người dùng mở tại ngân hàng liên kết.

8.2. Nghĩa vụ của SmartNet:

8.2.1 SmartNet đảm bảo rằng hệ thống Dịch vụ chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng Dịch vụ, Ví điện tử.

8.2.2 Hỗ trợ Người dùng, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

8.2.3 Bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu về giao dịch của Người dùng.

8.2.4 Cài đặt hạn mức giao dịch theo quy định của SmartNet và pháp luật trong từng thời kỳ.

Điều 9: Quy định về việc khóa/phong tỏa và chấm dứt khóa/phong tỏa Tài khoản Ví điện tử SmartPay

9.1 SmartNet thực hiện khóa/phong tỏa Tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng trong các trường hợp sau:

9.1.1 Theo yêu cầu của Người dùng thông qua các kênh tiếp nhận của SmartNet.

9.1.2 Người dùng thực hiện các hoạt động không phù hợp trên Ví điện tử SmartPay dẫn đến việc Tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng bị khóa theo quy định tại Điều 4 của Điều khoản và Điều kiện chung này và/hoặc các quy định/chính sách khác của SmartNet dành cho Ví điện tử của SmartPay trong từng thời kỳ.

9.1.3 Có yêu cầu bằng văn bản của Cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, ngân hàng phát hành thẻ/tài khoản thanh toán, ngân hàng thanh toán.

9.1.4 SmartNet có cơ sở để xác định việc nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có vào Tài khoản Ví điện tử SmartPay so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền.

9.1.5 Người dùng bị chết, bị tòa án tuyên bố bằng văn bản là đã chết, bị mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự và SmartNet nhận được thông báo hợp lệ về việc này.

9.1.6 Người dùng là tổ chức bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

9.1.7 Tài khoản Ví điện tử SmartPay có phát sinh giao dịch vi phạm quy định của SmartNet.

9.1.8 Tài khoản Ví điện tử SmartPay có phát sinh giao dịch khiếu nại/tranh chấp và đang trong quá trình xử lý theo quy định của SmartNet

9.2. SmartNet thực hiện mở khóa/chấm dứt phong tỏa Tài khoản Ví điện tử SmartPay của Người dùng trong các trường hợp sau:

9.2.1 Người dùng phải thực hiện thủ tục mở khóa/giải tỏa Tài khoản Ví điện tử SmartPay theo quy định của SmartNet.

9.2.2 Theo đề nghị bằng văn bản của Cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, ngân hàng phát hành thẻ /tài khoản thanh toán, ngân hàng thanh toán đã yêu cầu khóa/phong tỏa.

9.2.3 Chấm dứt việc khóa/phong tỏa khi SmartNet hoàn tất việc xử lý nhầm lẫn, sai sót đối với trường hợp 9.1.4 hoặc tranh chấp/khiếu nại đã được giải quyết xong đối với 9.1.8 nêu trên.

9.2.4 SmartNet chấm dứt việc khóa/phong tỏa Tài khoản Ví điện tử SmartPay và chi trả số dư (nếu có) theo quyết định của tòa án, cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp tại Khoản 9.1.5 nêu trên.

9.2.5 Chấm dứt khóa/phong tỏa tài khoản để xử lý số dư (nếu có) theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa Người dùng và SmartNet đối với trường hợp tại Khoản 9.1.6 và 9.1.7 nêu trên.

9.2.6 Khi Người dùng có lý do hợp lý cho rằng SmartNet có nhầm lẫn/sai sót trong việc khóa/phong tỏa Tài khoản Ví điện tử SmartPay và yêu cầu chấm dứt việc khóa/phong tỏa bằng các kênh tiếp nhận của SmartNet tại Điều 11.2 và được SmartNet chấp thuận.

9.3. Cách thức chấm dứt sử dụng dịch vụ, khóa/phong tỏa Tài khoản Ví điện tử SmartPay:

9.3.1 Việc chấm dứt sử dụng dịch vụ, khóa/phong tỏa Tài khoản Ví điện tử SmartPay thực hiện theo hướng dẫn của SmartNet tại mục FAQ trên website của SmartNet.

9.3.2 Tất cả các giao dịch đang chờ xử lý sẽ bị hủy bỏ khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, khóa/phong tỏa Tài khoản Ví điện tử SmartPay.

9.3.3 Trường hợp chấm dứt sử dụng dịch vụ Ví điện tử SmartPay thì Người dùng phải thực hiện giao dịch rút toàn bộ số dư trên Tài khoản Ví điện tử SmartPay. Trường hợp Khách hàng đồng ý chấm dứt sử dụng khi còn số dư, SmartNet sẽ được toàn quyền xử lý số dư này theo quy định riêng của SmartNet.

9.3.4 Người dùng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ giao dịch phát sinh trước thời điểm việc chấm dứt sử dụng dịch vụ, khóa/phong tỏa Tài khoản Ví điện tử SmartPay có hiệu lực.

9.3.5 Người dùng phải thực hiện hủy liên kết tất cả các tài khoản ngân hàng/thẻ ghi nợ/thẻ quốc tế đang liên kết với Ví điện tử SmartPay của mình trước khi thực hiện yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ. SmartNet không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp người dùng không thực hiện những quy định trên tính từ thời điểm người dùng thông báo với SmartNet về việc chấm dứt sử dụng dịch vụ.

9.3.6 Trường hợp Người dùng yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ, khóa/phong tỏa tài khoản Ví điện tử SmartPay trong thời gian SmartNet đang thực hiện việc điều tra, xác minh có liên quan đến tài khoản của Người dùng thì SmartNet có quyền tạm giữ số tiền có trên tài khoản để đảm bảo cho việc bồi hoàn và/hoặc thu các khoản phí có liên quan (nếu có).

Điều 10. Các hành vi cấm

Khi sử dụng Dịch vụ, Người dùng không được:

10.1 Vi phạm Điều khoản và điều kiện chung này và/hoặc tất cả các chính sách, quy định khác mà Người dùng đã thỏa thuận, xác nhận hoặc đồng ý với SmartNet.

10.2 Vi phạm quyền tác giả, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của SmartNet và của bất kỳ bên thứ ba có liên quan.

10.3 Bán hàng giả, hàng nhái, hàng cấm kinh doanh, cấm lưu hành, hàng có nguồn gốc bất hợp pháp và/hoặc bất kỳ hành vi nào khác trái với quy định pháp luật.

10.4 Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối SmartNet, bất cứ Nhà cung cấp hoặc bất cứ bên nào khác có hoặc không có liên quan đến Dịch vụ.

10.5 Hành động có tính chất bạo lực, hành hung và/hoặc sử dụng ngôn từ tục tĩu, bôi nhọ, phỉ báng đối với nhân viên SmartNet.

10.6 Cung cấp thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn, sử dụng từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

10.7 Gửi hoặc nhận các khoản tiền mà theo SmartNet thì đó là các khoản tiền bất hợp pháp hoặc các khoản tiền vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền của pháp luật Việt Nam và/hoặc các quy định quốc tế mà Việt Nam phải tuân thủ trong từng thời điểm.

10.8 Từ chối hợp tác điều tra hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của SmartNet.

10.9 Quản lý một tài khoản kết nối tới một tài khoản khác vi phạm một trong những hành vi bị cấm quy định tại Điều này.

10.10 Sử dụng Dịch vụ theo cách để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.

10.11 Tiết lộ thông tin của Người dùng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin vào những mục đích tiếp thị/quảng cáo mà Người dùng chưa được cho phép.

10.12 Có những hành động vượt quá giới hạn hoặc chuyển các lệnh không hợp lệ lên hệ thống của SmartNet.

10.13 Phát tán các loại virus hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của Người dùng khác và/hoặc của SmartNet.

10.14 Sử dụng bất kỳ công cụ, thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hoặc sao chép website, các ứng dụng, giải pháp của SmartNet mà không được SmartNet cho phép.

10.15 Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá hủy, làm suy yếu) các biện pháp bảo vệ mà SmartNet thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của SmartNet.

10.16 Hành động làm mất kết nối giữa SmartNet đến Nhà cung cấp và/hoặc đối tác, đại lý… hoặc ngược lại từ Nhà cung cấp đến SmartNet.

10.17 Cố tình giả mạo địa chỉ IP, giả mạo thông tin Người dùng khi đăng nhập vào Tài khoản Ví điện tử SmartPay.

10.18 Cố tình thực hiện các hành vi spam tin nhắn, email liên tiếp qua các Dịch vụ của SmartNet.

10.19 Mở các Tài khoản Ví điện tử SmartPay ảo để trục lợi hoặc vì mục đích bất hợp pháp. Tài khoản Ví điện tử SmartPay ảo được định nghĩa bao gồm nhưng không giới hạn:

10.19.1 Tài khoản tự tạo bằng cách cung cấp các thông tin cá nhân giả mạo, không chính xác với các thông tin về tên họ, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân …; hoặc

10.19.2 Tài khoản đăng ký nhiều lần với cùng một thông tin được tạo ra vì mục đích trục lợi; hoặc

10.19.3 Tài khoản Ví điện tử SmartPay chưa định danh theo quy định của SmartNet.

10.20 Có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật.

Điều 11. Các nguyên tắc xử lý khiếu nại

11.1. Việc xử lý khiếu nại của SmartNet tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định luật pháp liên quan. SmartNet tiếp nhận và giải quyết khiếu nại trên cơ sở công bằng, minh bạch với Người dùng và các Bên có liên quan.

11.2. Hệ thống SmartNet tiếp nhận khiếu nại từ Người dùng thông qua các kênh tiếp nhận/ kênh khiếu nại sau:

11.2.1 Khiếu nại trực tiếp tại trụ sở chính của SmartNet;

11.2.2 Khiếu nại bằng văn bản được gửi đến trụ sở chính của SmartNet;

11.2.3 Khiếu nại qua tổng đài hỗ trợ: 1900 2064 (dành cho người dùng ví); 1900 545488 (dành cho nhà bán hàng);

11.2.4 Khiếu nại qua địa chỉ email: [email protected]

11.2.5 Khiếu nại qua “Chuyên mục Hỗ trợ” trên Ứng dụng SmartPay hoặc website www.smartpayvn.com

Các kênh tiếp nhận khiếu nại và trao đổi thông tin trên có giá trị như nhau. Ngoại trừ hình thức tiếp nhận khiếu nại bằng văn bản, trong các trường hợp còn lại, SmartNet có thể yêu cầu Người dùng bổ sung văn bản khi cần thiết.

11.3. SmartNet chỉ tiến hành xử lý khiếu nại khi nhận được thông tin yêu cầu từ Người dùng và/hoặc một bên thứ ba đáp ứng được các điều kiện sau:

11.3.1 Đáp ứng yêu cầu về chủ thể khiếu nại (Người dùng hiện đang sử dụng Ứng dụng SmartPay hoặc người được Người dùng ủy quyền thực hiện khiếu nại hợp pháp).

11.3.2 Thời hiệu khiếu nại không quá hơn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch được đề nghị tra soát, khiếu nại;

11.3.3 Tài khoản Ví điện tử SmartPay của người khiếu nại phải đang hoạt động tốt và được hệ thống Smartnet đánh giá là trong tình trạng “minh bạch”.

11.4. SmartNet khuyến nghị Người dùng chủ động liên hệ với SmartNet để được hỗ trợ, xử lý các Giao dịch khiếu nại phát sinh (nếu có). Các khiếu nại chỉ được chấp thuận là phù hợp khi các giao dịch khiếu nại phát sinh trong vòng 60 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch trừ trường hợp Người dùng chứng minh không thể thực hiện việc khiếu nại do các yếu tố bất khả kháng. Sau thời gian này, Smartnet có quyền từ chối khiếu nại.

11.5. Trong quá trình xử lý khiếu nại, SmartNet có quyền đề nghị Người dùng cung cấp thêm các bằng chứng xác minh tính trung thực của khiếu nại. Người dùng cam kết về tính chính xác, trung thực và hợp pháp đối với mọi thông tin, bằng chứng mà Người dùng cung cấp cho SmartNet.

11.6. Nhằm tránh các thất thoát tiếp tục xảy ra, khi tiếp nhận khiếu nại, nếu xét thấy cần thiết SmartNet sẽ thực hiện việc phong tỏa các tài khoản/tạm ngưng cung cấp dịch vụ và các giao dịch có liên quan đến khiếu nại và tài khoản bị khiếu nại.

11.7. Xử lý giao dịch nghi ngờ gian lận: Trường hợp Người dùng nghi ngờ giao dịch gian lận hoặc tổn thất và thông báo cho SmartNet, SmartNet sẽ thực hiện ngay các biện pháp tạm ngừng cung cấp dịch vụ theo đề nghị của Người dùng và tiến hành các biện pháp xử lý giao dịch đáng ngờ theo quy định của Smartnet và các bên có liên quan.

11.8. Thời gian xử lý tra soát, khiếu nại: Smartnet có thể mất tối đa đến 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của Người dùng để xử lý. Tùy theo tính chất của các khiếu nại, SmartNet khuyến khích Người dùng hợp tác và giữ liên lạc với SmartNet đồng thời tuân thủ thời gian phản hồi thông tin trong toàn thời gian phối hợp xử lý khiếu nại để đảm bảo việc xử lý khiếu nại được hoàn tất nhanh chóng.

11.9. Thời gian bồi hoàn: Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại đến Người dùng, Smartnet sẽ thực hiện bồi hoàn tổn thất cho Người dùng (nếu có) theo thỏa thuận và quy định của pháp luật hiện hành đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của Người dùng và/hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận về điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ.

11.10. Trong trường hợp hết thời hạn xử lý khiếu nại theo quy định của Smartnet, bằng mọi nỗ lực mà các bên vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc về bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, Smartnet và các bên có liên quan sẽ thỏa thuận với Người dùng về phương án xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn tổn thất cho Người dùng một phần hoặc toàn bộ tuỳ từng trường hợp cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cơ quan có thẩm quyền phân định lỗi và trách nhiệm của các bên.

11.11. Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại có thể được SmartNet thay đổi theo từng thời kì và thông báo đến Người dùng, thời hạn xử lý đảm bảo không vượt quá các thời hạn đã cảm kết tại các mục trong Điều 11.

11.12. Các yêu cầu liên quan đến thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản Ví điện tử SmartPay như thay đổi thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ pháp lý, email, số điện thoại gắn với tài khoản phải được thông báo qua văn bản hoặc các hình thức khác thay đổi theo từng thời kỳ. Smartnet được phép yêu cầu Người dùng bổ sung các chứng từ/hồ sơ liên quan để xác minh tính trung thực của yêu cầu. Trong vòng 03 (ba) ngày, nếu Người dùng không bổ sung các chứng từ/hồ sơ liên quan theo yêu cầu của SmartNet, SmartNet được quyền từ chối thực hiện yêu cầu. Thời gian xử lý yêu cầu thay đổi, bồ sung thông tin không quá 05 ngày kể từ khi ngày Người dùng hoàn tất việc cung cấp chứng từ/hồ sơ theo quy định của SmartNet và báo cáo với cơ quan chức năng theo luật định.

Điều 12. Quyền sở hữu trí tuệ

12.1 Các website (bao gồm nhưng không giới hạn các tên miền, giao diện), ứng dụng, giải pháp, các logo, nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc bất kỳ loại nào (cho dù đã được đăng ký hay chưa), và tất cả các nội dung thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phức hợp phần mềm, mã nguồn, phần mềm cơ bản, và bất kỳ tài sản khác dưới mọi hình thức, liên quan đến SmartNet và Ví điện tử SmartPay (“Quyền sở hữu trí tuệ”) đều là tài sản và luôn luôn là tài sản của SmartNet, thuộc quyền quản lý, sở hữu và sử dụng hợp pháp, toàn vẹn và không chuyển giao của SmartNet. Tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ bởi pháp luật Việt Nam về bản quyền và các công ước quốc tế. Tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ nói trên đều được bảo lưu bởi SmartNet.

12.2 Người dùng phải tôn trọng các quyền này và nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ của SmartNet.

12.3 Ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong Điều khoản và điều kiện chung này, Người dùng không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh từ, phân phát hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền sở hữu trí tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của SmartNet. Người dùng không được trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Quyền sở hữu trí tuệ theo bất kỳ hình thức nào mà cấu thành một vi phạm về Quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc đối với các quyền liên quan khác của SmartNet.

Điều 13. Giới hạn trách nhiệm

13.1. Trong phạm vi pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp SmartNet (bao gồm cả các nhân viên, cán bộ hoặc các bên liên kết của SmartNet) sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người dùng về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc sử dụng, mục đích sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Ví điện tử SmartPay của Người dùng, kể cả việc truy cập trái phép vào máy chủ, giao diện của SmartNet, trang web của SmartNet, thiết bị và/hoặc dữ liệu của Người dùng dù là vô tình hoặc bằng cách thức không hợp pháp hoặc không được phép như xâm nhập trái phép hoặc các lý do khác, bao gồm nhưng không giới hạn, vi rút máy tính.

13.2. Bất kể quy định của Điều khoản và điều kiện chung này, trong mọi trường hợp, SmartNet sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hệ quả hoặc ngẫu nhiên nào phát sinh hoặc bắt nguồn từ việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Ví điện tử SmartPay. Ngoài ra, Người dùng đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của SmartNet (bao gồm cả các nhân viên, cán bộ hoặc các bên liên kết của SmartNet) sẽ được giới hạn bởi số tiền thực tế của các thiệt hại trực tiếp phải gánh chịu bởi Người dùng và trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không vượt quá số tiền được chuyển vào và chuyển ra (nếu có) phát sinh từ Giao dịch bị thiệt hại, trên Ví điện tử SmartPay của Người dùng.

13.3. SmartNet sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản và điều kiện chung này do các tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của SmartNet, bao gồm nhưng không giới hạn, thiên tai, bão tố, lũ lụt, bùng nổ vi rút, các hạn chế của chính phủ, đình công, chiến tranh, hỏng mạng hoặc hỏng mạng viễn thông và các trường hợp khác theo quy định pháp luật vào từng thời điểm.

Điều 14. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp, khiếu nại

14.1. Điều khoản và điều kiện chung này được điều chỉnh và giải thích phù hợp với quy định của pháp luật của Việt Nam, không phụ thuộc vào mâu thuẫn hoặc lựa chọn các quy định của pháp luật.

14.2. Trừ khi có quy định khác trong luật điều chỉnh, mọi khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản và Điều kiện chung này và/hoặc liên quan đến Ví điện tử SmartPay sẽ được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải giữa các bên. Trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải, các bên thống nhất rằng khiếu nại hoặc tranh chấp đó sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Thương Mại Phía Nam, địa điểm giải quyết là TP. Hồ Chí Minh.

15.1. Điều khoản và điều kiện chung này của SmartNet chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên trang web/ứng dụng SmartPay. SmartNet có quyền điều chỉnh, thay đổi Điều khoản và điều kiện chung này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm công bố trên trang web/ứng dụng SmartPay cho Người dùng biết. Điều khoản và điều kiện chung sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo sửa đổi. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Điều khoản và điều kiện chung sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Điều khoản và Điều kiện chung sửa đổi này.

15.2. Tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều khoản và điều kiện chung này vẫn có hiệu lực sau khi Người dùng ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ. Ngay cả khi ngừng, chấm dứt sử dụng Dịch vụ, Người dùng vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này ở chừng mực liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Người dùng trong thời gian sử dụng Dịch vụ.

15.3. Việc SmartNet không thực thi vào bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ thời hạn nào, bất kỳ một hoặc nhiều nội dung tại Điều khoản và điều kiện chung này sẽ không phải là sự từ bỏ các nội dung khác tại Điều khoản và điều kiện chung hoặc từ bỏ quyền thực thi Điều khoản và điều kiện chung. Nếu bất kỳ quy định nào của Điều khoản và điều kiện chung này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việcĐiều 15. Điều khoản áp dụng xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Điều khoản và điều kiện chung này, và Điều khoản và điều kiện chung này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

15.4. Người dùng không được chuyển nhượng các quyền của mình theo Điều khoản và Điều kiện chung này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của SmartNet. SmartNet có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Điều khoản và điều kiện chung này mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Người dùng.

15.5. Điều khoản và điều kiện chung này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của Người dùng.

15.6. Nếu một phần hoặc toàn bộ hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và điều kiện chung này không có hiệu lực thì nó không ảnh hưởng đến việc tiếp tục thực hiện những điều khoản còn lại trong Điều khoản và điều kiện chung này.

15.7. Tranh chấp giữa Người dùng và bên thứ ba: SmartNet không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Người dùng, cung cấp thông tin cần thiết để Người dùng và bên thứ ba cùng giải quyết. Người dùng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Người dùng và bên thứ ba. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền,… SmartNet có toàn quyền tạm giữ/khóa các khoản tiền trong tài khoản có liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết.

15.8. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với SmartNet theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

- Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Mạng Lưới Thông Minh (SmartNet)

- Tầng 16, Tòa nhà E-town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 028.71098199

- Hotline: 1900 2064 (dành cho người dùng ví); 1900 545488 (dành cho nhà bán hàng)

- Website: www.smartpayvn.com

- Email: [email protected]