Quyền riêng tư

Điều 1. Về Chính sách Quyền riêng tư

1. Chính sách Quyền riêng tư này (sau đây gọi là “Chính sách”) là một phần của Điều khoản và Điều kiện chung về sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạng Lưới Thông Minh (sau đây gọi là “SmartNet” hoặc “Công ty” hoặc “chúng tôi”) nhằm quy định và giải thích cách thức SmartNet xử lý, bảo vệ thông tin, dữ liệu mà cá nhân, tổ chức (sau đây gọi là “Khách hàng”) cung cấp cho SmartNet hoặc SmartNet thu thập qua các kênh tương tác khả dụng của SmartNet theo từng thời kỳ.

2. Chính sách Quyền riêng tư này có thể được điều chỉnh và sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật theo từng thời kỳ, Khách hàng nên truy cập và kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. SmartNet có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách này bất cứ lúc nào thông qua việc công bố cập nhật trên website chính thức của SmartNet và/hoặc hiển thị trên Ứng dụng di động của SmartNet.

3. Bằng hành vi tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SmartNet sau ngày có hiệu lực đối với những điều chỉnh, sửa đổi của Chính sách Quyền riêng tư này, Khách hàng mặc nhiên thể hiện sự đồng ý với nội dung của Chính sách đã được điều chỉnh và sửa đổi.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Thông tin Khách hàng: là thông tin, dữ liệu dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể, bao gồm: Thông tin Khách hàng cơ bản và Thông tin Khách hàng nhạy cảm.

1.1. Thông tin Khách hàng cơ bản bao gồm: thông tin định danh thông thường, như họ và tên, thời gian sinh, thời gian chết, thông tin liên lạc, tình trạng hôn nhân và mối quan hệ gia đình, quốc tịch, hình ảnh của cá nhân, giới tính, số định danh cá nhân (số căn cước công dân, hộ chiếu, mã số thuế, số bảo hiểm xã hội/số thẻ bảo hiểm y tế, số giấy phép lái xe, số biển số xe), ngoài ra còn gồm thông tin về nhóm máu, tài khoản số và dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động của cá nhân trên không gian mạng.

1.2. Thông tin Khách hàng nhạy cảm: được định nghĩa là thông tin gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, bao gồm: quan điểm chính trị và quan điểm tôn giáo, tình trạng sức khỏe và đời tư (ngoại trừ nhóm máu), dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu di truyền, khuynh hướng tính dục, dữ liệu về tội phạm, dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng, dịch vụ trung gian thanh toán, dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị và các dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Xử lý thông tin: bao gồm một hoặc nhiều hoạt động tác động tới thông tin, dữ liệu, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

3. Dịch vụ: là các sản phẩm, dịch vụ trung gian thanh toán và các sản phẩm, dịch vụ hợp pháp khác do SmartNet cung cấp phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành trên website, ứng dụng di động của SmartNet và/hoặc các dịch vụ khác do bên thứ ba, đối tác, công ty liên kết của SmartNet cung cấp và được Khách hàng đăng ký sử dụng trên Ứng dụng di động của SmartNet hoặc trên các phương thức khác được SmartNet thông báo theo từng thời kỳ.

4. Ví điện tử Smart Ví hoặc Tài khoản Ví điện tử Smart Ví: là dịch vụ ví điện tử do SmartNet cung cấp, quản lý và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép triển khai theo Giấy phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, được sử dụng để thanh toán trực tuyến thay thế cho việc thanh toán bằng tiền mặt.

5. Ứng dụng di động của SmartNet: có nghĩa là ứng dụng có sẵn bằng cách tải về trên các thiết bị công nghệ hỗ trợ trên hai hệ điều hành Android và iOS cho phép Khách hàng truy cập để sử dụng Ví điện tử Smart Ví.

Điều 3. Cách thức và mục đích thu thập Thông tin Khách hàng của SmartNet

1. SmartNet thu thập thông tin Khách hàng cần thiết để đảm bảo việc cung ứng và vận hành các sản phẩm, dịch vụ do SmartNet cung cấp tuân thủ quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm kiểm toán, báo cáo theo yêu cầu của pháp luật. Trường hợp SmartNet tìm kiếm thêm thông tin khác, Khách hàng sẽ được thông báo về việc này theo phương thức được thể hiện trong Chính sách này.

2. Một số thông tin, dữ liệu, trong một số trường hợp cụ thể, có thể không bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành, tuy nhiên việc cung cấp không đầy đủ hoặc không được cung cấp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm của Khách hàng.

3. Trong một số trường hợp, Thông tin Khách hàng mà SmartNet thu thập cũng sẽ bao gồm các Thông tin Khách hàng nhạy cảm, ví dụ thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân, thông tin định danh Khách hàng theo quy định pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về giao dịch, dữ liệu vị trí của Khách hàng được xác định qua dịch vụ định vị.

4. SmartNet thông báo đến Khách hàng về cách thức mà SmartNet sẽ hoặc có thể thu thập Thông tin Khách hàng:

- Thông tin Khách hàng do chính Khách hàng tự cung cấp;

- Thông tin Khách hàng được thu thập tự động;

- Thông tin Khách hàng được thu thập từ hoạt động của Khách hàng;

- Thông tin Khách hàng từ các nguồn khác.

5. Thông tin Khách hàng do chính Khách hàng cung cấp:

5.1. SmartNet thu thập được Thông tin Khách hàng nếu Khách hàng chọn, đồng ý cung cấp cho SmartNet cho các mục đích sau:

- Để đăng ký và/hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Ứng dụng di động của SmartNet, hoặc thiết lập một tài khoản với SmartNet;

- Tham gia các cuộc thi, trò chơi, chương trình hoặc sự kiện trên Ứng dụng di động và/hoặc website của SmartNet và/hoặc các kênh tương tác khả dụng của SmartNet;

- Để sử dụng tính năng sinh trắc học trong việc nhận diện cá nhân hoặc xác thực giao dịch;

- Để tương tác, liên hệ, thực hiện tra soát, khiếu nại với SmartNet như qua điện thoại, cuộc gọi (có thể được ghi âm), thư, fax, trao đổi trực tiếp, mạng xã hội và email;

- Để thực hiện khảo sát, điều tra của SmartNet.

5.2. Với mục đích cá nhân hóa trải nghiệm người dùng của Khách hàng, khi Khách hàng truy cập, sử dụng hoặc tương tác với Ứng dụng di động của SmartNet và/hoặc với SmartNet, SmartNet có thể thu thập một số thông tin nhất định bằng các phương tiện tự động hoặc thụ động bằng nhiều công nghệ khác nhau, trong đó các công nghệ có thể được tải về thiết bị của Khách hàng, bao gồm:

- Thông tin giao dịch được thực hiện;

- Phương thức thanh toán (không bao gồm thông tin chi tiết thẻ, thông tin không được phép lưu trữ hoặc không được phép lưu trữ đầy đủ);

- Địa chỉ giao thức Internet (IP);

- Phần mềm, hệ điều hành máy tính/thiết bị di động và loại trình duyệt;

- Chủng loại thiết bị di động, các đặc tính của thiết bị di động;

- Đặc điểm nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID) hoặc định danh thiết bị di động (MEIDs) cho thiết bị di động của Khách hàng;

- Địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có);

- Các trang mà Khách hàng ghé thăm trên Ứng dụng di động của SmartNet và số lần truy cập.

6. Thông tin Khách hàng được thu thập từ hoạt động của Khách hàng

Nhằm mục đích bảo mật và ngăn chặn gian lận, cung cấp các đề xuất và hiển thị nội dung được cá nhân hóa, cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh dựa trên thói quen lựa chọn của Khách hàng thông qua việc đo lường hiệu quả của quảng cáo và việc tìm kiếm trên web, SmartNet thu thập thông tin do Khách hàng tạo ra trong quá trình tương tác như hoạt động tìm kiếm, các video được xem, hoạt động xem và tương tác với với nội dung quảng cáo, các bên thứ ba mà Khách hàng liên lạc hoặc chia sẻ nội dung, hoạt động mua hàng, v.v

7. Thông tin Khách hàng từ các nguồn khác

Theo từng mục đích nhất định, SmartNet sẽ thu thập thông tin, dữ liệu Khách hàng từ các nguồn có thể truy cập công khai và việc công khai dữ liệu phù hợp quy định pháp luật:

- Thông tin Khách hàng cũng có thể được thu thập từ bên thứ ba, bao gồm các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các đối tác là các bên cung cấp dịch vụ, các đối tác thực hiện chương trình giới thiệu về khách hàng tiềm năng, các đối tác cung cấp các thông tin để chống lại hành vi gian lận, phạm tội, các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo, v.v.

- Khi SmartNet thu thập Thông tin Khách hàng từ các nguồn khác, SmartNet đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển cho SmartNet một cách phù hợp và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành.

- Trong một số trường hợp theo luật định, SmartNet sẽ yêu cầu Khách hàng cho phép quyền cụ thể để xử lý một số thông tin cá nhân của Khách hàng. SmartNet sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng theo cách này nếu Khách hàng đồng ý cho chúng tôi làm như vậy

8. Các Dịch vụ, trang web hay Ứng dụng di động của SmartNet không được chủ ý cung cấp, xây dựng, thiết kế cho cá nhân dưới 14 tuổi. SmartNet không có ý thu thập hoặc lưu giữ bất cứ thông tin, dữ liệu của bất kỳ ai dưới 14 tuổi. SmartNet sẽ đóng bất cứ tài khoản nào được sử dụng duy nhất bởi những cá nhân như vậy và sẽ hủy và/hoặc xóa bỏ bất cứ thông tin Khách hàng nào mà chúng tôi cho rằng đã được cung cấp bởi bất kỳ cá nhân nào dưới 14 tuổi. SmartNet không chịu trách nhiệm trong các trường hợp Khách hàng, vì vô tình/cố ý để cho cá nhân dưới 14 tuổi sử dụng tài khoản của Khách hàng trên Ứng dụng di động của SmartNet. Nếu SmartNet biết rằng thông tin, dữ liệu cá nhân của cá nhân dưới 14 tuổi bị thu thập khi chưa có sự cho phép thích hợp, thông tin, dữ liệu đó sẽ bị SmartNet xóa ngay khi phát hiện và có thể.

Điều 4. Cách thức SmartNet xử lý Thông tin Khách hàng

1. SmartNet hiểu rằng thu thập là một hoạt động tác động đến thông tin, dữ liệu Khách hàng và là một trong các hoạt động liên quan đến Xử lý thông tin. Do đó, SmartNet chỉ thu thập Thông tin Khách hàng được cung cấp một cách tự nguyện bởi Khách hàng và/hoặc trên cơ sở có căn cứ pháp lý hợp lệ của Khách hàng để từ đó thực hiện Xử lý thông tin của Khách hàng.

2. Thông tin Khách hàng được xử lý cho mục đích cụ thể như được đề cập trong Chính sách này.

3. Về Thông tin Khách hàng liên quan định danh Khách hàng, SmartNet thu thập để Xử lý dữ liệu nhằm đảm bảo thực hiện thủ tục nhận biết Khách hàng theo luật định, đảm bảo việc cung ứng và vận hành các sản phẩm, dịch vụ do SmartNet cung cấp tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

4. Về thông tin Khách hàng liên quan đến vị trí của thiết bị di động của Khách hàng, SmartNet thu thập để Xử lý dữ liệu nhằm cung ứng các dịch vụ cho Khách hàng dựa trên vị trí Khách hàng theo yêu cầu hoặc cung cấp nội dung liên quan cho Khách hàng dựa trên vị trí của Khách hàng hoặc cho phép Khách hàng chia sẻ vị trí của mình với những người dùng khác như là một phần của các dịch vụ theo Ứng dụng di động của SmartNet. Đối với hầu hết các thiết bị di động, Khách hàng có thể thu hồi quyền cho phép chúng tôi nhận thông tin về vị trí của Khách hàng thông qua các cài đặt trên thiết bị của Khách hàng. Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về cách vô hiệu hóa các dịch vụ liên quan đến vị trí thiết bị di động của mình, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị.

5. Về thông tin Khách hàng liên quan đến hành vi, SmartNet thu thập thông qua “Cookies” để Xử lý dữ liệu nhằm hiểu rõ hơn về hành vi của Khách hàng bao gồm nhằm mục đích bảo mật và ngăn chặn gian lận, đo lường hiệu quả của quảng cáo và việc tìm kiếm của Khách hàng trên web, từ đó ghi nhớ sự lựa chọn của Khách hàng và giúp chúng tôi mang lại trải nghiệm dành riêng cho Khách hàng như cung cấp các đề xuất và hiển thị nội dung được cá nhân hóa, cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh. Khách hàng có thể quản lý Cookies trình duyệt thông qua việc cài đặt theo hướng dẫn cụ thể trên các trình duyệt web. Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho Khách hàng biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận Cookies mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho Khách hàng khi nhận được Cookies mới hoặc cách tắt hẳn chức năng Cookies.

6. Đối với những Thông tin Khách hàng mà SmartNet cần xử lý để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý, SmartNet sẽ bắt đầu thực hiện Xử lý thông tin từ thời điểm SmartNet thu thập Thông tin Khách hàng theo quy định của pháp luật. Thông tin Khách hàng sẽ được xử lý trong thời hạn mà pháp luật yêu cầu và SmartNet sẽ kết thúc việc xử lý khi thời hạn này chấm dứt. Đối với Thông tin Khách hàng được thu thập từ sự đồng ý của Khách hàng, SmartNet sẽ bắt đầu thực hiện Xử lý thông tin từ thời điểm Khách hàng đồng ý cho phép SmartNet thu thập, xử lý Thông tin Khách hàng. Thông tin Khách hàng được xử lý đến khi Khách hàng thực hiện các quyền theo quy định tại Điều 9 của Chính sách này.

Điều 5. Cách thức SmartNet chia sẻ Thông tin Khách hàng

1. Khi cung ứng và vận hành các sản phẩm, dịch vụ do SmartNet cung cấp, SmartNet sẽ/có thể cần chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao Thông tin Khách hàng cho Bên xử lý dữ liệu, Bên thứ ba, hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho một hoặc nhiều Mục đích đã đề cập ở trên.

2. Trường hợp SmartNet chia sẻ Thông tin Khách hàng đến Bên xử lý dữ liệu, Bên thứ ba hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, SmartNet đảm bảo rằng việc chia sẻ này tuân thủ quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.

3. Khi cần thiết, SmartNet sẽ rà soát các chính sách bảo mật và an toàn thông tin của Bên nhận dữ liệu nhằm đảm bảo rằng họ đang áp dụng hoặc phải cam kết tuân thủ một cách nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc của Chính sách này và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. SmartNet không có Chính sách cung cấp Thông tin Khách hàng cho bất kỳ Bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ hoặc bất kỳ mục đích nào khác, trừ khi SmartNet đã tuân thủ trình tự được phép theo các quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu để thực hiện việc này một cách hợp pháp.

5. SmartNet không chia sẻ Thông tin Khách hàng cho Bên thứ ba, trừ khi cần thiết cho nhu cầu kinh doanh hợp pháp của SmartNet và các đối tác của SmartNet nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng hoặc nghiên cứu đánh giá để hiểu về nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Khách hàng, để thực hiện các yêu cầu của Khách hàng và/hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức, cá nhân được chia sẻ, xử lý Thông tin Khách hàng

1. Bên xử lý dữ liệu: là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý thông tin, dữ liệu thay mặt cho SmartNet thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với SmartNet, ví dụ như:

- Các công ty thuộc nhóm các công ty của SmartNet;

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc công ty liên kết hoặc đơn vị liên quan của SmartNet; và/hoặc các đơn vị khác, bao gồm nhưng không giới hạn các đơn vị cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán.

2. Bên thứ ba: là tổ chức, cá nhân không phải là Khách hàng, SmartNet, Bên xử lý dữ liệu cá nhân nhưng được phép xử lý dữ liệu cá nhân, ví dụ như:

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc công ty liên kết hoặc đơn vị liên quan của SmartNet và/hoặc bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn đơn vị cung cấp các dịch vụ hành chính hoặc dịch vụ khác như là các công ty thư tín, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu;

- Cố vấn, chuyên gia để triển khai các công việc, dịch vụ;

- Khách hàng khác trong trường hợp Khách hàng tương tác với Khách hàng khác hoặc công khai thông tin trên các kênh tương tác khả dụng;

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Sự đồng ý của Khách hàng

1. SmartNet hiểu rằng Sự đồng ý của Khách hàng là việc thể hiện rõ ràng, tự nguyện, khẳng định việc cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

2. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, đăng ký tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Ứng dụng di động của SmartNet, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng đã thể hiện sự đồng ý bằng văn bản và/hoặc thể hiện sự đồng ý bằng giọng nói và/hoặc đánh dấu vào ô đồng ý và/hoặc đã nhắn tin cú pháp đồng ý qua tin nhắn và/hoặc chọn các thiết lập kỹ thuật đồng ý và/hoặc qua một hành động khác thể hiện sự đồng ý được SmartNet thông báo, triển khai theo từng thời kỳ.

3. Bằng việc thể hiện sự đồng ý theo luật định theo từng thời kỳ, Khách hàng đồng ý với các phương thức, yêu cầu, và/hoặc chính sách được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này, và rằng Khách hàng theo đây thừa nhận đã đồng ý cho SmartNet thực hiện Xử lý dữ liệu như được mô tả trong Chính sách này. NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐỒNG Ý MỘT, MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ VIỆC THỰC HIỆN XỬ LÝ DỮ LIỆU NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY, VUI LÒNG SỬ DỤNG QUYỀN RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý, QUYỀN HẠN CHẾ XỬ LÝ DỮ LIỆU HOẶC QUYỀN PHẢN ĐỐI XỬ LÝ DỮ LIỆU.

4. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp pháp luật cho phép, SmartNet thực hiện Xử lý thông tin của Khách hàng mà không cần sự đồng ý của Khách hàng, quyền như vậy sẽ được SmartNet áp dụng.

Điều 8. Thông báo xử lý Thông tin Khách hàng

1. Tùy theo nhu cầu sử dụng Dịch vụ trên Ứng dụng di động của SmartNet của chính Khách hàng, Khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin phù hợp theo yêu cầu của SmartNet và/hoặc Bên xử lý dữ liệu. Trong những trường hợp như vậy, SmartNet sẽ có thông báo gửi đến Khách hàng thông qua Ứng dụng di động của SmartNet, hoặc email, hoặc tin nhắn hoặc các hình thức khác tùy theo quyết định của SmartNet từng thời điểm, để Khách hàng biết rõ, đồng ý vể việc xử lý Thông tin Khách hàng và chỉ được thu thập khi có xác nhận đồng ý từ Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp pháp luật cho phép SmartNet không cần thực hiện thông báo cho Khách hàng về việc Xử lý thông tin, quyền như vậy sẽ được SmartNet áp dụng.

Điều 9. Quyền của Khách hàng

Nếu SmartNet thực hiện Xử lý thông tin của Khách hàng, ngoài quyền được biết và quyền đồng ý về hoạt động Xử lý Thông tin của Khách hàng như đã đề cập ở trên, Khách hàng có các quyền sau:

1. Khách hàng có quyền truy cập vào tài khoản để xem Thông tin Khách hàng. Nếu thông tin SmartNet lưu trữ về Khách hàng không chính xác, Khách hàng có quyền chỉnh sửa hoặc yêu cầu SmartNet chỉnh sửa bất kỳ điểm nào không chính xác trong Thông tin Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng không thể tự truy cập hoặc cập nhật, chỉnh sửa thông tin của mình, Khách hàng có thể liên hệ với SmartNet để được hỗ trợ. Lưu ý rằng quy định pháp luật có thể cho phép loại trừ một số loại thông tin nhất định của Thông tin Khách hàng khỏi yêu cầu chỉnh sửa cũng như quy định các tình huống mà việc chỉnh sửa là không cần thiết mặc dù Khách hàng có yêu cầu.

2. Khách hàng có quyền yêu cầu SmartNet cung cấp bản sao thông tin mà SmartNet lưu trữ về Khách hàng ở dạng điện tử. Trước khi cung cấp thông tin, dữ liệu cho Khách hàng, SmartNet có thể yêu cầu bằng chứng nhận dạng và thông tin đầy đủ về các tương tác của Khách hàng với SmartNet để SmartNet có thể tìm thấy thông tin, dữ liệu của Khách hàng.

3. Khách hàng có quyền phản đối việc SmartNet thực hiện Xử lý thông tin của Khách hàng nếu SmartNet không còn quyền thực hiện Xử lý thông tin nữa. Khách hàng có thể yêu cầu SmartNet ngừng sử dụng hoặc gửi thông tin cho mục đích quảng cáo, tiếp thị bất cứ khi nào và bất kỳ lúc nào, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn theo hướng dẫn cụ thể trên web và Ứng dụng di động của SmartNet tại từng thời điểm. Trường hợp không muốn nhận thông báo trong Ứng dụng di động của SmartNet, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong Ứng dụng hoặc thiết bị của Khách hàng.

4. Khách hàng có quyền yêu cầu hạn chế Xử lý thông tin của Khách hàng, quyền phản đối việc SmartNet thực hiện Xử lý thông tin nhưng sau đó Khách hàng có thể không sử dụng được một hoặc một số Dịch vụ.

5. Khách hàng có quyền yêu cầu xóa Thông tin Khách hàng nếu SmartNet lưu trữ thông tin đó quá lâu hoặc nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập ban đầu hoặc Khách hàng rút lại sự đồng ý hoặc phản đối việc xử lý hoặc việc Xử lý thông tin vi phạm quy định pháp luật hoặc thuộc trường hợp phải xóa theo quy định pháp luật, nhưng Khách hàng có thể phải chấp nhận việc không sử dụng Dịch vụ mà SmartNet cung cấp.

6. Khách hàng có nhiều lựa chọn về việc Xử lý thông tin của Khách hàng. Nhiều Dịch vụ có chức năng cho phép Khách hàng tùy chọn về cách Thông tin Khách hàng đang được xử lý.

7. Trường hợp Khách hàng quyết định hủy đăng ký Dịch vụ hoặc rút lại sự đồng ý của Khách hàng hoặc yêu cầu SmartNet chỉnh sửa hay xóa Thông tin Khách hàng, SmartNet sẽ cố gắng thực hiện ngay khi có thể hoặc trong thời hạn theo quy định pháp luật, trong một số trường hợp, SmartNet có thể phải yêu cầu thông tin bổ sung tương ứng với từng yêu cầu của Khách hàng trước khi có thể thực hiện xử lý yêu cầu của Khách hàng.

8. Nếu Khách hàng từ chối cung cấp Thông tin Khách hàng hoặc rút lại sự đồng ý của Khách hàng, trong một số trường hợp, SmartNet không thể tiếp tục cung ứng Dịch vụ cho Khách hàng hay đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng.

9. Ngoài ra, Khách hàng còn có quyền tự bảo vệ chính thông tin, dữ liệu của mình theo quy định Bộ luật Dân sự ban hành theo từng thời kỳ và thực hiện khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, bồi thường thiệt hại khi phát sinh hành vi vi phạm về bảo vệ Thông tin Khách hàng hoặc ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp của Khách hàng.

10. Tùy từng thời kỳ, để xử lý một hoặc một số yêu cầu từ Khách hàng, SmartNet sẽ hoặc có thể thu một khoản phí hợp lý để giải quyết và xử lý yêu cầu của Khách hàng. Nếu SmartNet chọn tính phí, SmartNet sẽ cung cấp, thông báo cho Khách hàng khoản phí mà SmartNet sẽ thu. Lưu ý rằng, SmartNet không cần phản hồi hoặc giải quyết yêu cầu truy cập của Khách hàng trừ khi Khách hàng đã đồng ý việc trả phí.

Điều 10. Biện pháp bảo vệ Thông tin Khách hàng

1. SmartNet thực hiện các biện pháp về quản lý, kỹ thuật, an ninh và các biện pháp khác theo luật định và duy trì các tiêu chuẩn bảo mật hợp lý, để bảo vệ Thông tin Khách hàng trên hệ thống của SmartNet và chỉ có thể được truy cập hạn chế bởi một số nhân viên có quyền truy cập vào hệ thống để tiếp cận Thông tin Khách hàng mà SmartNet đang xử lý theo yêu cầu, đòi hỏi của công việc chuyên môn.

2. Vì lợi ích của chính Khách hàng, SmartNet khuyến cáo Khách hàng không tiết lộ các Thông tin Khách hàng nhạy cảm (bao gồm nhưng không giới hạn mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu sử dụng một lần (“Mã OTP”)) cho bất cứ bên thứ ba nào khác, kể cả nhân viên của SmartNet. SmartNet có quyền từ chối chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho Khách hàng khi Khách hàng tự ý tiết lộ các thông tin nói trên.

Điều 11. Lưu trữ, xóa, hủy Thông tin Khách hàng

1. Thông tin Khách hàng sẽ được SmartNet lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích Xử lý thông tin như đề cập trong Chính sách này.

2. Một số Thông tin Khách hàng có thể được lưu trữ, truy cập từ hoặc chuyển đến các quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc chuyển giao cho đối tác nước ngoài cho các mục đích như được mô tả trong Chính sách này. Trong các trường hợp như vậy, Thông tin Khách hàng sẽ tiếp tục được bảo vệ thông qua các hợp đồng mà SmartNet giao kết với các các đối tác hoặc bên cung cấp dịch vụ, đảm bảo có các điều khoản bảo vệ dữ liệu cá nhân theo tiêu chuẩn của và quy định của pháp luật Việt Nam. SmartNet cũng sẽ rà soát các chính sách bảo mật và an toàn thông tin của các bên thứ ba này nhằm đảm bảo rằng họ đang áp dụng các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc theo Chính sách này.

3. Mặc dù Khách hàng có quyền yêu cầu SmartNet thực hiện xóa Thông tin Khách hàng, tuy nhiên, trong một số trường hợp luật định, quyền yêu cầu của Khách hàng sẽ không được SmartNet thực hiện, cụ thể như sau: (i) Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu; (ii) Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; (iii) Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật; (iv) Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật; (v) Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; (vi) Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác.

4. SmartNet sẽ xóa không thể khôi phục trong trường hợp: (i) mục đích thu thập Thông tin Khách hàng đã hoàn thành hoặc không còn phù hợp cho việc giữ lại các dữ liệu đó; (ii) việc giữ lại không còn cần thiết cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào; và (iii) SmartNet bị giải thể hoặc không còn hoạt động hoặc tuyên bố phá sản hoặc bị chấm dứt hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thiết lập tài khoản

Để sử dụng một số chức năng của Ứng dụng di động của SmartNet, một số Dịch vụ, thực hiện một số Quyền theo luật định, Khách hàng sẽ phải tạo một tài khoản và Khách hàng cần phải cung cấp nhất định một số Thông tin Khách hàng. Khi Khách hàng đăng ký và tạo một tài khoản, SmartNet yêu cầu Khách hàng cung cấp số điện thoại của Khách hàng, và theo tùy chọn sử dụng các tính năng, Dịch vụ mà Khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp thêm các thông tin khác. Khi kích hoạt tài khoản, Khách hàng sẽ đăng nhập với số điện thoại di động và mật khẩu dùng một lần (“Mã OTP”). Khách hàng được toàn quyền lựa chọn một mật khẩu hoặc sử dụng phương pháp xác thực thông qua dấu hiệu sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt,... cho việc đăng nhập và sử dụng tài khoản vào những lần tiếp theo.

Điều 13. Truy cập Web, Ứng dụng di động của SmartNet

Như hầu hết các nền tảng và ứng dụng thiết bị di động khác, máy tính/thiết bị di động của Khách hàng sẽ gửi thông tin có thể chứa Thông tin Khách hàng và sẽ được lưu lại bởi máy chủ khi Khách hàng tìm kiếm các trang web thông qua Ứng dụng di động của SmartNet. Điều này thường bao gồm nhưng không giới hạn, địa chỉ IP của máy tính/thiết bị di động, hệ điều hành, tên/phiên bản trình duyệt, trang web giới thiệu, ngày/tháng và đôi lúc một "Cookie" (Khách hàng có thể tắt bằng cách tùy chỉnh trình duyệt của Khách hàng) để giúp Ứng dụng di động của SmartNet gợi nhớ lần cuối Khách hàng ghé thăm. Khi Khách hàng đăng nhập, thông tin này sẽ được liên kết với tài khoản cá nhân của Khách hàng. Thông tin này cũng bao gồm các thống kê ẩn danh cho phép chúng tôi hiểu cách mà bạn sử dụng Ứng dụng di động của SmartNet.

Điều 14. Cookie

1. Chúng tôi có thể tùy từng thời điểm sử dụng "Cookie" hoặc các tính năng khác để giúp SmartNet hoặc những bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin để giúp SmartNet cải tiến Ứng dụng di động của SmartNet và Dịch vụ mà SmartNet cung cấp, hoặc giúp SmartNet giới thiệu các dịch vụ và tính năng mới. "Cookie" là những điểm định danh, chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của Khách hàng để giúp chúng tôi nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động của Khách hàng và cho chúng tôi biết cách và khi nào các Dịch vụ hoặc Ứng dụng di động của SmartNet được sử dụng hoặc truy cập, bởi bao nhiêu người và theo dõi dữ liệu hoạt động trên Ứng dụng di động của SmartNet. Cookie có thể liên kết tới thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà Khách hàng đã chọn trên các trang mua sắm mà Khách hàng đã ghé thăm, hoặc các trò chơi mà Khách hàng đã chơi. Cookies cũng được sử dụng để cung cấp nội dung cụ thể cho mối quan tâm của Khách hàng và để kiểm tra việc sử dụng trang web hoặc Ứng dụng di động của SmartNet.

2. Khách hàng có thể từ chối Cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trong trình duyệt của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu Khách hàng từ chối cookie, Khách hàng có thể không trải nghiệm được đầy đủ chức năng, các Dịch vụ mà SmartNet cung cấp.

Điều 15. Các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên Dịch vụ của SmartNet

1. Khi Khách hàng lướt web, truy cập phần mềm khác hoặc những trang web được liên kết trên Ứng dụng di động của SmartNet hoặc thông qua việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp, hầu hết các thông tin tương tự được gửi cho chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành, v.v.), nhưng thay vì gửi lượng truy cập, máy tính/thiết bị di động của Khách hàng gửi đến SmartNet thông tin về nội dung, mẫu quảng cáo, thời gian và/hoặc phần mềm được cài đặt bởi các dịch vụ và Ứng dụng di động của SmartNet.

2. Các trang web được liên kết này sẽ có các chính sách bảo mật cũng như các biện pháp an ninh độc lập và riêng biệt; SmartNet không có quyền kiểm soát các trang liên kết này, mỗi trang web có các thông lệ thu thập dữ liệu và riêng tư riêng biệt, độc lập với SmartNet. SmartNet có thể không nhận được và không lưu trữ các thông tin mà Khách hàng cung cấp trên các trang liên kết của các bên thứ ba này.

3. SmartNet vì vậy không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với nội dung, biện pháp an ninh (hoặc sự thiếu hụt các biện pháp an ninh) và các hoạt động của các trang liên kết này. Các trang liên kết này chỉ giúp cho sự thuận tiện của Khách hàng và vì thế việc truy cập của Khách hàng sẽ do Khách hàng tự chịu rủi ro. Tuy nhiên, SmartNet muốn bảo vệ tính minh bạch của Ứng dụng di động của SmartNet và các liên kết được đặt trên đó và vì vậy SmartNet khuyến khích bất cứ phản hồi nào về các trang web liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn phản hồi về một liên kết không hoạt động).

Điều 16. Dịch vụ hỗ trợ Khách hàng

1. SmartNet cung cấp dịch vụ hỗ trợ Khách hàng thông qua đường dây nóng, email và tính năng phản hồi trên website và/hoặc ứng dụng.

Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Mạng Lưới Thông Minh

Số điện thoại liên hệ:

▪️ Dành cho người dùng ví: 1900 2064

▪️ Dành cho nhà bán hàng: 1900 545488

Email: [email protected]

Website hỗ trợ: support.smartpayvn.com/hc/vi

2. Để hỗ trợ Khách hàng, SmartNet có thể yêu cầu địa chỉ email (và các thông tin khác nếu cần thiết) của Khách hàng. SmartNet chỉ sử dụng thông tin nhận được từ Khách hàng, bao gồm, nhưng không giới hạn địa chỉ email, cho các dịch vụ hỗ trợ Khách hàng và SmartNet không chuyển giao hoặc chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được cho phép theo quy định tại Chính sách này và quy định pháp luật liên quan.

Điều 17. Điều khoản chung

1. Để tránh hiểu nhầm, Khách hàng được toàn quyền quyết định việc sử dụng hoặc không sử dụng các Dịch vụ, tính năng, sản phẩm trên Ứng dụng di động của SmartNet sau khi đã cài đặt và đăng ký tài khoản theo đúng quy định của SmartNet.

2. Vui lòng đọc kỹ Chính sách này, Điều khoản và Điều kiện chung liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, Ứng dụng di động của SmartNet và những chính sách liên quan khác.