Nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện giao dịch Thẻ và thuận tiện cho việc lưu trữ chứng từ cung cấp cho SmartPay khi có yêu cầu, nhà bán hàng (ĐVCNTT) vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

1. Trước khi giao dịch

Khi Chủ Thẻ sử dụng Thẻ để thanh toán hàng hóa và dịch vụ (Chủ Thẻ xuất trình Thẻ tại ĐVCNTT), ĐVCNTT thực hiện các bước kiểm tra Thẻ và Chủ Thẻ theo đúng các quy định về nhận biết Thẻ và Chủ Thẻ.

2. Trong quá trình giao dịch

- Đối với giao dịch có giá trị hoặc các giao dịch phát sinh trên cùng 1 thẻ trong cùng 1 thời điểm có tổng giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên, ĐVCNTT cần kiểm tra giấy tờ tuỳ thân (CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu) của khách hàng đảm bảo khớp đúng với thông tin trên Thẻ và hiển thị trên máy POS. ĐVCNTT thực hiện sao y lại CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của khách hàng (gồm trang chính và trang xuất nhập cảnh) để đối chiếu, lưu trữ và xuất trình khi có yêu cầu của SmartPay. Đồng thời yêu cầu khách hàng ký tên đầy đủ trên hóa đơn hàng hóa dịch vụ và hóa đơn Thẻ in ra từ máy POS hoặc hóa đơn điện tử. ĐVCNTT thực hiện các bước thanh toán giao dịch tuân theo đúng hướng dẫn và quy định trong tài liệu hướng dẫn đã được SmartPay cung cấp trong từng thời kỳ. 

- ĐVCNTT chỉ được phép chấp nhận Thẻ khi ứng dụng POS SmartPay trả lời “APPROVAL” và cho số cấp phép. Trong mọi trường hợp khác, ĐVCNTT phải liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng của SmartPay theo số hotline: 1900 545488 để được hướng dẫn xử lý. 

- Riêng đối với giao dịch Thẻ sử dụng mã số cá nhân (PIN) để thanh toán, khách hàng phải tự nhập PIN và ký vào hóa đơn in ra từ máy POS SmartPay.

- Chủ Thẻ phải ký tên trước mặt nhân viên của ĐVCNTT và chữ ký phải giống chữ ký trên băng chữ ký của Thẻ.  

- Khi lập hoá đơn thanh toán hàng hoá dịch vụ, ĐVCNTT phải nêu đầy đủ các nội dung sau: hàng hóa/dịch vụ được cung cấp, đơn giá hàng hóa dịch vụ tương ứng, tên cửa hàng, tên khách hàng, tên người lập hóa đơn, thời gian thực hiện đơn hàng và có chữ ký Chủ Thẻ.

3. Kết thúc giao dịch

- ĐVCNTT cần thông báo cho SmartPay khi có những dấu hiệu nghi ngờ Chủ Thẻ là giả mạo, Thẻ bị sửa đổi hoặc giả mạo, máy xử lý giao dịch Thẻ gặp sự cố,… 

- Giao dịch thanh toán của Khách hàng tại ĐVCNTT được kết thúc khi ĐVCNTT xuất hóa đơn thanh toán hàng hóa dịch vụ và Chủ thẻ hoàn tất việc ký tên trên hóa đơn in ra từ máy POS SmartPay hoặc hóa đơn điện tử và hóa đơn bán hàng (và giấy xác nhận đã nhận hàng nếu có).

- Đối với các giao dịch có số tiền niêm yết là loại tiền USD/ngoại tệ cần được quy đổi ra loại tiền VND theo tỷ giá hiện hành và tiến hành thu bằng VND.

- ĐVCNTT cần đảm bảo việc cung cấp hóa đơn bán hàng cho Khách hàng cũng như lưu giữ hóa đơn/chứng từ giao dịch hợp lệ để phục vụ mục đích cung cấp theo yêu cầu của SmartPay hoặc ngân hàng thanh toán tuỳ từng thời điểm.

Chú ý: ĐVCNTT cần đảm bảo giao dịch thanh toán của Chủ Thẻ là giao dịch thật phát sinh từ việc mua bán/cung cấp hàng hóa/dịch vụ giữa ĐVCNTT và Chủ Thẻ.

----------------------------------------- 

Đóng góp và phản ánh ý kiến: Khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết về chính sách, vui lòng Quan tâm Zalo Official Account và Like Fanpage của SmartPay để được phản hồi nhanh nhất.

Zalo: zalo.me/3450631542832279694 Fanpage SmartPay: www.facebook.com/SmartPayVN/