Các dịch vụ thanh toán

Dịch VụBước 1Bước 2Bước 3Bước 4
Nạp 3G/4G Chọn "Nạp 3G/4G" trên màn hình chính của SmartPay
Chọn số điện thoại muốn nạp 3G/4G Chọn gói data muốn mua Chọn xác nhận thanh toán
Thanh toán ĐT trả sau Tại giao diện chính chọn biểu tượng "Thanh toán hóa đơn". Sau đó chọn vào “Thanh toán ĐT trả sau” Chọn tên trong danh bạ hoặc nhập số điện thoại cần thanh toán Nhấp ""Tiếp Tục" Kiểm tra thông tin và nhấp chọn "Thanh Toán"
Thanh toán điện Tại giao diện chính chọn biểu tượng "Thanh toán hóa đơn". Sau đó chọn vào “Thanh toán điện” Chọn "Nhà cung cấp" cần thanh toán.  Nhập ''Mã hóa đơn'' Chọn ''Nguồn tiền'' và bấm chọn ''Thanh toán'' 
Thanh toán nước Tại giao diện chính chọn biểu tượng "Thanh toán hóa đơn". Sau đó chọn vào “Thanh toán nước”Nhập ''Mã danh bộ'' (Riêng với Nước Huế quý khách vui lòng nhập Mã khách hàng)
Thanh toán cước Internet Tại giao diện chính chọn biểu tượng "Thanh toán hóa đơn". Sau đó chọn vào “Thanh toán cước Internet” Nhập Số thuê bao/tên truy cập/Mã khách hàng
Thanh toán truyền hình Tại giao diện chính chọn biểu tượng "Thanh toán hóa đơn". Sau đó chọn vào “Thanh toán truyền hình” Nhập Mã khách hàng/Mã hợp đồng/Mã dịch vụ
Thanh toán ĐT cố định Tại giao diện chính chọn biểu tượng "Thanh toán hóa đơn". Sau đó chọn vào “Thanh toán ĐT cố định” Nhập ''Mã khách hàng/Số điện thoại cố định''.