Gửi tiết kiệm

Để thực hiện mở tài khoản tiết kiệm trên Ví Smartpay, Ví điện tử của Quý khách phải thực hiện định danh và Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn gửi tiết kiệm tại biểu tượng "Mở tài khoản, gửi tiết kiệm"
Bước 2: Chọn ngân hàng muốn gửi tiết kiệm
Bước 3: Xác nhận thông tin cá nhân
Bước 4: Nhập thông tin tài khoản và xác nhận
Bước 5: Nhập thông tin mở và chọn loại sổ tiết kiệm
Bước 6: Nhập số tiền cần gửi, chọn kì hạn và lãi suất
Bước 7: Xác nhận mở sổ tiết kiệmĐể thực hiện tất toán sổ tiết kiệm trước kì hạn, Quý khách vào mục Tôi, chọn tài khoản/số tiết kiệm hoặc chọn biểu tượng Mở tài khoản/Gửi tiết kiệm và vui lòng thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn sổ tiết kiệm cần tất toán
Bước 2: Chọn Xem chi tiết
Bước 3: Chọn nhận tiền từ sổ tiết kiệm
Bước 4: Nhận thông tin chuyển tiền thành công